Китепкана

Категориялар

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

"Диндердин өнүгүү тарыхы" предмети боюнча мугалимдер үчүн усулдук колдонмо
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 60
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
"Диндердин өнүгүү тарыхы" предмети боюнча мугалимдер үчүн усулдук колдонмо
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 64
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
"Диндердин өнүгүү тарыхы"
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 128
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
"Диндердин өнүгүү тарыхы"
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 128
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
Методическое пособие для учителя к учебнику "История развития религий"
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 56
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
История развития религий
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 124
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
"Диндердин өнүгүү тарыхы"
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 128
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
"Диндердин өнүгүү тарыхы" предмети боюнча мугалимдер үчүн усулдук колдонмо
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 64
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
Как связана жизнь людей с окружающей средой?
 • Автор А. Р. Насырова, Т. А. Матохина
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 74
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Адамдардын жашоосу айлана-чөйрө менен кандай байланышкан?
 • Автор Насырова А. Р., Матохина Т. А.;
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 68
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Как информация влияет на мою жизнь?
 • Автор Н. Г. Данило- ва, Т. А. Матохина;
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Маалымат менин жашоомо кандай таасир тийгизет?
 • Автор Данилова Н. Г., Матохина Т. А.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Дүйнө элдери эмнеси менен окшош жана эмнеси менен айырмалуу?
 • Автор Г. Э. Артыкбаева, Д. Н. Орусбаева, И. А. Низовская
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 60
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Менин адаттарым ден соолугума кандай таасир этет?
 • Автор Н. О. Казакова, Г. К. Умаралиева, И. А. Низовская
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 56
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Как мои привычки влияют на здоровье?
 • Автор Н. О. Казакова, Г. К. Умаралиева, И. А. Низовская
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021