USAIDдин "Окуу Керемет!" долбоору

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Мышыгым - 1.2-деңгээл
 • Автор Никол Рижсдижк
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 17
 • Басмакана 0
Мен эми чоң жигитмин! - 1.1-деңгээл
 • Автор Мини Шринивасан
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 17
 • Басмакана 0
Мен биринчи жолу мектепке баратам! - 1.3-деңгээл
 • Автор Шерил Рао
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 12
 • Басмакана 0
Кышкы айыл - 1.3-деңгээл
 • Автор Насыпбек Асанбаев
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 15
 • Басмакана 0
Күчүк менен Мышык жаанда калды - 1.2-деңгээл
 • Автор Елке Лейсинг
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 20
 • Басмакана 0
Күчүк, Мышык жана топ - 1.2-деңгээл
 • Автор Елке жана Рене Лейсинк
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 18
 • Басмакана 0
Күчүк, мышык жана сөөлжандар - 1.3-деңгээл
 • Автор Элке жана Рене Лейзинк
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 18
 • Басмакана 0
Күн желенин жети түсү - 1.3-деңгээл
 • Автор Карен Эчеса
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 22
 • Басмакана 0
Көпөлөк курт - 1.2-деңгээл
 • Автор Мазапело Мабасо
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 18
 • Басмакана 0
Коркок Арстан - 1.3-деңгээл
 • Автор Лиза Естерхуйзе
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 16
 • Басмакана 0
Коён майрамга барат - 1.3-деңгээл
 • Автор Мозамбик эл жомогу
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 13
 • Басмакана 0
Кичинекейлер - 1.1-деңгээл
 • Автор Талантбек Шабиев
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 14
 • Басмакана 0
Кичинекей арстан - 1.2-деңгээл
 • Автор Рик Чан Фрей
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 15
 • Басмакана 0
Канаттуу достор - 1.3-деңгээл
 • Автор Жаки Ланж
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 20
 • Басмакана 0
Калпычы короз - 1.3-деңгээл
 • Автор Висент Афеку
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 18
 • Басмакана 0