USAIDдин "Окуу Керемет!" долбоору

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Түркүн кыздар – сүйкүм кыздар - 3.1-деңгээл
 • Автор Камла Бхасин
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 17
 • Басмакана 0
Базарлар - 4.2-деңгээл
 • Автор Талгат Деркембаев
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 17
 • Басмакана 0
Канаттуу достор - 1.3-деңгээл
 • Автор Жаки Ланж
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 20
 • Басмакана 0
Коён майрамга барат - 1.3-деңгээл
 • Автор Мозамбик эл жомогу
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 13
 • Басмакана 0
Мен эми чоң жигитмин! - 1.1-деңгээл
 • Автор Мини Шринивасан
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 17
 • Басмакана 0
Мышык, Күчүк жана жаан - 1.2-деңгээл
 • Автор Елке, Рене Лейсинк
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 14
 • Басмакана 0
Үйгө кайтуу - 1.3-деңгээл
 • Автор Рухмини Банержи
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 17
 • Басмакана 0
Амалдуу эчкилер - 2.2-деңгээл
 • Автор Анушка Равишанкар
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 29
 • Басмакана 0
Ким күнөөлүү? - 2.2-деңгээл
 • Автор Ясинта Рекха
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 19
 • Басмакана 0
Бегемоттун бийлегени - 2.2-деңгээл
 • Автор Сэм Бекбессинжер
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 18
 • Басмакана 0
Кумурска кантип Көгүчкөндү сактап калды? - 2.2-деңгээл
 • Автор Джудит Бейкер
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 36
 • Басмакана 0
Үрөндүн өнүп чыгышы же Вангари Маатаи - 2.2-деңгээл
 • Автор Никола Рейсдийк
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 18
 • Басмакана 0
Жоомарт Карга - 3.2-деңгээл
 • Автор Венкатрамана Говда
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 20
 • Басмакана 0
Бийик учуу - 3.1-деңгээл
 • Автор Видя Тиавер
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 14
 • Басмакана 0
Сахнанын сүрү - 3.1-деңгээл
 • Автор Ямини Виджаян
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 28
 • Басмакана 0