USAIDдин "Окуу Керемет!" долбоору

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Канаттуу достор - 1.3-деңгээл
 • Автор Жаки Ланж
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 20
 • Басмакана 0
Көпөлөк курт - 1.2-деңгээл
 • Автор Мазапело Мабасо
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 18
 • Басмакана 0
Уйкучу коделек - 2.1-деңгээл
 • Автор Киран Кастурия
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 13
 • Басмакана 0
Жер жаңгак - 2.1-деңгээл
 • Автор Марлэн Матназаров
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 10
 • Басмакана 0
Лара сары айлан-көчөк - 2.1-деңгээл
 • Автор Надин Криэл
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 18
 • Басмакана 0
АТ ЧАБЫШ - 2.2-деңгээл
 • Автор Ысмайыл Кадыров
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 16
 • Басмакана 0
Күн Ай жана Суу - 2.1-деңгээл
 • Автор Овино Огат
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 17
 • Басмакана 0
Ким мага окшош? - 2.2-деңгээл
 • Автор Фрэд Страйдом
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 20
 • Басмакана 0
Жандуу жаратылыш - 2.2-деңгээл
 • Автор Ысмайыл Кадыров
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 18
 • Басмакана 0
Тиш - 2.2-деңгээл
 • Автор Елизабет Ким
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 14
 • Басмакана 0
Кичинекейлер - 1.1-деңгээл
 • Автор Талантбек Шабиев
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 14
 • Басмакана 0
Керемет майрамдар - 3.1-деңгээл
 • Автор Талгат Деркембаев
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 18
 • Басмакана 0
Бейпил түн Кумайык! - 3.1-деңгээл
 • Автор Приити Намбиар
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 17
 • Басмакана 0
Өзгөчө уя - 2.1-деңгээл
 • Автор Кавити Сингх
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 24
 • Басмакана 0
Шамал менен Күн - 2.1-деңгээл
 • Автор Барбара Ходкинсон
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 21
 • Басмакана 0