9 класс

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

"Диндердин өнүгүү тарыхы"
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 128
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
"Диндердин өнүгүү тарыхы" предмети боюнча мугалимдер үчүн усулдук колдонмо
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 64
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
информатика 9 класс (маселелери)
 • Автор Орускулов Т.Р, Касымалиев М.У
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 99
 • Басмакана Билим-компьютер 2012
Химия 9 класс
 • Автор Кудайбергенов Т.Т., Молдогазиева С.М., Иманкулова Г.И
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 115
 • Басмакана Инсанат 2014
Кыргызстандын тарыхы
 • Автор М. К. Иманкулов
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 123
 • Басмакана ST. art LTD 1012
Кыргыз адабияты 9 класс
 • Автор Алымов Б, Муратов А
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 179
 • Басмакана 0
Экономикага киришүү
 • Автор Мусакожоев Ш., Аджимидинов Н
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 56
 • Басмакана 0
Эгемен Кыргызстан 9 класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 24
 • Басмакана Билим 2017
Физика
 • Автор Карашев Т., Мамбетакунов Э., Токтогулов М
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 122
 • Басмакана Инсанат 2010
Физика
 • Автор Токтогулов С.Т
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 178
 • Басмакана Инсанат 2012
Биология
 • Автор Доолоткелдиева Т.,Ахматова А.Т., Давлетова Ч.С., Алымбаева Б.Б
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 256
 • Басмакана Билим компьютер 2015
Русская литература
 • Автор Смелкова З.С., Джидеева К.Х
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 290
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Соңку тарых
 • Автор Өмурзакова Т
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 316
 • Басмакана Учкун 2007
Мамлекет жана укук
 • Автор Саалаев Ө.Б
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 164
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Адам жана коом
 • Автор Эсенканов К
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 160
 • Басмакана Инсанат 2012
 • 1
 • 2