9 класс

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Кыргыз адабияты 9 класс
 • Автор Алымов Б, Муратов А
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 179
 • Басмакана 0
Химия 9 класс
 • Автор Кудайбергенов Т.Т., Молдогазиева С.М., Иманкулова Г.И
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 115
 • Басмакана Инсанат 2014
Физика
 • Автор Карашев Т., Мамбетакунов Э., Токтогулов М
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 122
 • Басмакана Инсанат 2010
Алгебра
 • Автор Иманалиев М., Асанов А., Жусупов К., Искандаров С
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 230
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Геометрия
 • Автор Бекбоев И.Б, Бөрүбаев А.А., Айылчиев А.А
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 294
 • Басмакана Билим компьютер 2015
Русская литература
 • Автор Смелкова З.С., Джидеева К.Х
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 290
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Кыргызстандын тарыхы
 • Автор Иманкулов М.К
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 242
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Биология. 9-класс
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 254
 • Басмакана
Информатика. 7-9-класс
 • Автор Орускулов Т.Р, Касымалиев М.У
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 383
 • Басмакана 0
Соңку тарых
 • Автор Өмурзакова Т
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 316
 • Басмакана Учкун 2007
Черчение 8-9 класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 113
 • Басмакана 0
География
 • Автор Бараталиев Ө., Алымкулова Н
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 276
 • Басмакана Инсанат 2012
Адам жана коом
 • Автор Эсенканов К
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 160
 • Басмакана Инсанат 2012
"Диндердин өнүгүү тарыхы" предмети боюнча мугалимдер үчүн усулдук колдонмо
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 64
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
Мамлекет жана укук
 • Автор Саалаев Ө.Б
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 164
 • Басмакана Билим компьютер 2012
 • 1
 • 2