Кыргыз тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Алгебра жана анализдин башталышы 10-11 класс
 • Автор А.Н. Колмогоров
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 177
 • Басмакана 0
Геометрия
 • Автор Бекбоев И.Б, Бөрүбаев А.А., Айылчиев А.А
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 294
 • Басмакана Билим компьютер 2015
Биология
 • Автор Закиров Ж.З., Давлетова Ч.С
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 180
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Русская литература
 • Автор Смелкова З.С., Джидеева К.Х
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 290
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Биология. 9-класс
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 254
 • Басмакана
русский язык 7 класс
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 90
 • Басмакана Инсанат 2010
Технология
 • Автор Мамбеталиев Ч.Т., Сулайманова Ж.Н, Акматов Д.А., Келгенбаев А.С
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 144
 • Басмакана Билим компьютер 2018
Кыргыз адабияты 8 класс
 • Автор Б.Исаков
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 189
 • Басмакана 0
Физика
 • Автор Мамбетакунов Э.М
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 91
 • Басмакана Билим компьютер 2009
Табият таануу 5-класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 160
 • Басмакана 0
Русский язык
 • Автор Кундузакова С.А
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 228
 • Басмакана Азур 2009
Музыка. 6-класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 136
 • Басмакана 0
Технология. 5-класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 128
 • Басмакана 0
География
 • Автор Бараталиев Ө., Алымкулова Н
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 276
 • Басмакана Инсанат 2012
Русское слово 2 часть
 • Автор Каменецкая В.Г., Каменецкая Н.Г
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 254
 • Басмакана Азур 2010