Кыргыз тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Дүйнөнүн экономикалык жана социалдык географиясы
 • Автор Осмонов А.О., Чодураев Т.М
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 290
 • Басмакана Инсанат 2011
Туулган күн - 2.2 - деңгээл
 • Автор Батма Абдухамидова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 15
 • Басмакана 0
Русский язык
 • Автор Н. П. Задорожная, Г. К. Таирова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 192
 • Басмакана Аркус 2018
Кыргыз тили
 • Автор Үсөналиев С., Үсөналиева Г
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 256
 • Басмакана Аркус 2018
Астрономия
 • Автор Шаршекеев Ө
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 214
 • Басмакана 2012
Кыргыз тили
 • Автор Исаков Б
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 355
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Мекен Таануу
 • Автор Бухова Е.А., Солошенко О.В., Шаповалова Е.П
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 200
 • Басмакана Аркус 2015
Кыргыз тили
 • Автор Акунова А.Р., Чокошева Б.С
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 120
 • Басмакана 2018
География
 • Автор А. О. Осмонов
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 124
 • Басмакана Инсанат 2012
Геометрия
 • Автор Бекбоев И.Б., Бөрүбаев А.А., Айылчиев А.А
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 191
 • Басмакана Aditi 2009
Русский язык
 • Автор Тагаев М.Дж, Симонова О.Г
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 174
 • Басмакана Инсанат 2010
Математика
 • Автор Бекбоев И.Б., Ибраева Н.И
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 224
 • Басмакана Билим компьютер 2015
Мекен Таануу
 • Автор Мамбетова З.Ж., Иманалиев Ч
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 53
 • Басмакана 2007
Кыргызстандын тарыхы
 • Автор Осмонов Ө.Ж., Мырзакматова А.С
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 124
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу (1 бөлүк)
 • Автор Пилон Ж
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 180
 • Басмакана IFES 2004