Кыргыз тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Мекен таануу
 • Автор З.Мамбетова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 64
 • Басмакана 0
Алиппе
 • Автор Б. Кубаталиева, А. Абыканова, М. Асаналиева.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 112
 • Басмакана 2016
Русский язык
 • Автор А.Е.Супрун, В.Д. Скирдов, Т.К. Акматов
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 288
 • Басмакана Инсанат 2012
Черчение 8-9 класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 113
 • Басмакана 0
Информатика. 7-9-класс
 • Автор Орускулов Т.Р, Касымалиев М.У
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 383
 • Басмакана 0
Биология. 9-класс
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 254
 • Басмакана
Жалпы химия. 11-класс
 • Автор Т.Т. Кудайбергенов, С.М. Молдогазиева, Г.И. Иманкулова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 242
 • Басмакана Ин 2008
Английский язык. 10-11 классы
 • Автор Юсупова А.З., Калыгулова С.Ш., Ахмедова Э.Г., Акматова А.А
 • Тили Англис тили
 • Версия
 • Бет 356
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Жалпы биология. 10-11-класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 164
 • Басмакана 0
Биология. 6-класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 200
 • Басмакана 0
Информатика. 5-класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 144
 • Басмакана 0
Информатика. 6-класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 168
 • Басмакана 0
Кыргыз тили. 5-класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 168
 • Басмакана 0
Кыргыз адабияты. 5-класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 244
 • Басмакана 0
Кыргыз адабияты. 6-класс
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 224
 • Басмакана 0