Кыргыз тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Математика 1 часть
 • Автор Бекбоев И.Б., Мкртчян С.Ш., Ибраева Н.И
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 93
 • Басмакана Учкун 2011
Математика
 • Автор С. К. Кыдыралиев, А. Б. Урдалетова, Г. М. Дайырбекова
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 288
 • Басмакана Аркус 2018
Информатика
 • Автор Орускулов Т.Р, Касымалиев М.У
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 384
 • Басмакана Билим компьютер 2015
Физика
 • Автор Токтогулов С.Т
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 178
 • Басмакана Инсанат 2012
Кыргыз тили жана окуу 1-бөлүм
 • Автор Кенчиева Ч.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 53
 • Басмакана 0
Мекен Таануу
 • Автор Мамбетова З.Ж.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 116
 • Басмакана Учкун 2004
Русский язык
 • Автор Н. П. Задорожная, Г. К. Таирова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 192
 • Басмакана Аркус 2018
Химия 8 класс
 • Автор Молдогазиева С.М., Иманкулова Г.И., Кособаева Б.М
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 122
 • Басмакана 0
Жарандык жана мамлекетти башкарууга катышуу (1 бөлүк)
 • Автор Пилон Ж
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 180
 • Басмакана IFES 2004
Кыргызстандын тарыхы боюча кыскача аңгемелер
 • Автор Доталиев А.К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 82
 • Басмакана 0
Тамгалардын талашы - 2.2 - деңгээл
 • Автор Назгүл Маймылова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 14
 • Басмакана 0
Русский язык
 • Автор Задорожная Н.П., Таирова Г.К
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 192
 • Басмакана Аркус 2018
Кыргыз тили
 • Автор Исаков Б
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 355
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Русский язык и чтение 1 часть
 • Автор Булатова В.А., Мусаева Ч.М., Шеримбекова А.Ш
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 128
 • Басмакана 2018
Көркөм өнөр
 • Автор Акматов Д.А., Багдасарян А.А.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 65
 • Басмакана Билим компьютер 2012