Кыргыз тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Адам жана Коом 5-класс Мугалимдер үчүн колдонмо
 • Автор
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 80
 • Басмакана 0
Алиппе
 • Автор Рысбаев С.К
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 84
 • Басмакана Шам 2006
Адеп
 • Автор Мусаева В., Ысманова Ж., Ибраимова К., Өжөрбаева С., Жаанбаева Р
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 136
 • Басмакана Учкун 2007
Кыргыз тили
 • Автор Койлубаева А.К., Койлубаева А.К
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 208
 • Басмакана Билим компьютер 2015
Көркөм өнөр
 • Автор Акматов Д.А., Багдасарян А.А.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 77
 • Басмакана Билим компьютер 2015
Адеп алиппеси
 • Автор Рысбаев С., Абдухамидова Б
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 59
 • Басмакана 2006
Биология
 • Автор Доолоткелдиева Т.,Ахматова А.Т., Давлетова Ч.С., Алымбаева Б.Б
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 256
 • Басмакана Билим компьютер 2015
Физика
 • Автор Токтогулов С.Т
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 198
 • Басмакана Инсанат 2012
Физика
 • Автор Шаршекеев Ө
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 216
 • Басмакана 2011
Литературное чтение
 • Автор Тыныбек Мейманалиев
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 187
 • Басмакана Салам 2009
Тиштердин тилеги - 2.2 - деңгээл
 • Автор Үмүт Какеева
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 14
 • Басмакана 0
Кыргызстандын тарыхы
 • Автор Осмонов Ө.Ж., Мырзакматова А.С
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 124
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Дүйнө тарыхы
 • Автор Осмонов Ө.Ж., Элебесова А.Б
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 261
 • Басмакана Инсанат 2012
Геоэкологиянын негиздери
 • Автор Абдырай Осмонов
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 91
 • Басмакана Билим куту 2006
Мекен Таануу
 • Автор Бухова Е.А., Солошенко О.В., Шаповалова Е.П
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 200
 • Басмакана Аркус 2015