Тажик тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Русское слово 1 часть
 • Автор Каменецкая В.Г., Каменецкая Н.Г
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 248
 • Басмакана Азур 2009
Кыргыз тили 7 класс
 • Автор Сапарбаев А., Өмүралиева С., Эгембердиев Р., Мусаева В
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 143
 • Басмакана Мектеп 2012
Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери 4-класс
 • Автор Ч.Ж.Жумакадырова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 115
 • Басмакана 0
Зоология
 • Автор Акрамов С.
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 136
 • Басмакана МТЛ Орес 2004
Кыргыз тили жага окуу 4 класс
 • Автор Буйлякеева Р.К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 94
 • Басмакана Аркус 2015
Кыргызстан тарыхы
 • Автор Иманкулов М.К
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 123
 • Басмакана Билим-компьютер 2012
Кыргыз тили 1 класс
 • Автор К.Эсеналиева
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 42
 • Басмакана 0
Физика 11 класс
 • Автор Шаршекеев Ө
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 109
 • Басмакана «V.R.S.» Company 2016
"Диндердин өнүгүү тарыхы" предмети боюнча мугалимдер үчүн усулдук колдонмо
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 60
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
Физика
 • Автор Койчуманов М., Сулайманова О
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 261
 • Басмакана Инсанат 2008
"Диндердин өнүгүү тарыхы"
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 128
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери 3-класс
 • Автор Ч.Ж.Жумакадырова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 115
 • Басмакана 0
Английский язык
 • Автор Юсупова А.З., Калыгулова С.Ш., Ахмедова Э.Г., Акматова А.А
 • Тили Англис тили
 • Версия
 • Бет 73
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Русский язык 4 класс
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 224
 • Басмакана 0
Русский язык
 • Автор Тагаев М.Дж, Симонова О.Г
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 174
 • Басмакана Инсанат 2010