Тажик тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Кыргыз тили
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 240
 • Басмакана 2019
кыргыз адабияты 9 кл
 • Автор Алимов Б.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 179
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Английский язык
 • Автор А. Юсупова, Н. Мараш-Оглы, А. Шакирова
 • Тили Англис тили
 • Версия
 • Бет 80
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Английский язык
 • Автор Юсупова А.З., Калыгулова С.Ш., Ахмедова Э.Г., Акматова А.А
 • Тили Англис тили
 • Версия
 • Бет 73
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Англис тили 10-11 класс
 • Автор Юсупова А.З., Калыгулова С.Ш., Ахмедова Э.Г., Акматова А.А
 • Тили Англис тили
 • Версия
 • Бет 73
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Астрономия 11
 • Автор Шаршекеев Ө
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 107
 • Басмакана Учкун 2012
Физика 11 класс
 • Автор Шаршекеев Ө
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 109
 • Басмакана Учкун 2012
Кыргыз тили 10 класс
 • Автор З. Тагаева
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 93
 • Басмакана Ош: ЦПУ 2012
мустакил киргистон
 • Автор Иманкулов М.К
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 48
 • Басмакана Билим 2017
Кыргызстан тарыхы
 • Автор Иманкулов М.К
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 123
 • Басмакана Билим-компьютер 2012
Кыргыз тили 9 класс
 • Автор Абдувалиева Б., Жороев Т
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 47
 • Басмакана Учкун 2012
Кыргыз тили 8 класс
 • Автор Абдувалиева Б.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 73
 • Басмакана Учкун 2012
Кыргыз адабияты
 • Автор Момуналиев С
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 117
 • Басмакана Учкун 2012
Кыргыз тили 7 класс
 • Автор Аширбаев Т. ж. б.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 51
 • Басмакана Ош: ЦПУ 2012
информатика 7 класс
 • Автор Орускулов Т.Р, Касымалиев М.У
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 99
 • Басмакана Билим-компьютер 2015