Тажик тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Кыргызстандын тарыхы
 • Автор Осмонов Ө.Ж., Мырзакматова А.С
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 147
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Табиатшиноси
 • Автор Акрамов С.
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 175
 • Басмакана "Сарпараст" 2005
Физика
 • Автор Карашев Т., Мамбетакунов Э., Токтогулов М
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 126
 • Басмакана V.R.S. Company 2016
Кыргыз тили
 • Автор Исаков Б
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 450
 • Басмакана Билим компьютер 2012
Кыргызстан тарыхы
 • Автор Иманкулов М.К
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 123
 • Басмакана Билим-компьютер 2012
Кыргыз адабияты
 • Автор Момуналиев С., Акматов К
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 186
 • Басмакана 2014
Забони Модарй
 • Автор Лутфуллоев М.
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 144
 • Басмакана 0
Экономикага киришүү
 • Автор Мусакожоев Ш., Аджимидинов Н
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 127
 • Басмакана 2009
Адабиёти точик
 • Автор Шайхов М., Тоиров У.
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 237
 • Басмакана Pleiads Publishing Inc. 2002
Забони Модарй
 • Автор Аминов С.
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 223
 • Басмакана 0
Кыргыз тили жана окуу 2-бөлүм
 • Автор Кенчиева Ч
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 59
 • Басмакана ОсОО «Альмерия» 2013
Английский язык
 • Автор П.Н.Сатская, П.Чамшедов, К.Алидодхонова
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 292
 • Басмакана Маориф ва фарханг 2003
Физика 11 класс
 • Автор Шаршекеев Ө
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 109
 • Басмакана «V.R.S.» Company 2016
Асосхои техникаи компьютери
 • Автор Комилов Ф. С.
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 248
 • Басмакана 2004
Таърихи умуми
 • Автор Т.Н. Зиёев
 • Тили Тажик тили
 • Версия
 • Бет 216
 • Басмакана Собириён 2005