Окуу материалдары

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Как связана жизнь людей с окружающей средой?
 • Автор А. Р. Насырова, Т. А. Матохина
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 74
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Адамдардын жашоосу айлана-чөйрө менен кандай байланышкан?
 • Автор Насырова А. Р., Матохина Т. А.;
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 68
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Как информация влияет на мою жизнь?
 • Автор Н. Г. Данило- ва, Т. А. Матохина;
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Маалымат менин жашоомо кандай таасир тийгизет?
 • Автор Данилова Н. Г., Матохина Т. А.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Дүйнө элдери эмнеси менен окшош жана эмнеси менен айырмалуу?
 • Автор Г. Э. Артыкбаева, Д. Н. Орусбаева, И. А. Низовская
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 60
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Менин адаттарым ден соолугума кандай таасир этет?
 • Автор Н. О. Казакова, Г. К. Умаралиева, И. А. Низовская
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 56
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Как мои привычки влияют на здоровье?
 • Автор Н. О. Казакова, Г. К. Умаралиева, И. А. Низовская
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Как мы связаны с сообществом и миром?
 • Автор А. Ж. Тентиева, Г. Э. Артыкбаева, И. А. Низовская
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Биз коомдоштук жана дүйнө менен кандай байланыштабыз?
 • Автор А. Ж.ТТентиева, Г. Э. Артыкбаева, И. А. Низовская
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 56
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
На пути к устойчивому развитию через образование
 • Автор Артыкбаева Г. Э., Данилова Н. Г., Казакова Н. О., Матохина Т. А., Насырова А. Р., Низовская И. А., Орусбаева Д. Н., Тентиева А. Ж., Умаралиева Г. К.
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 129
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Билим берүү аркылуу туруктуу өнүгүүгө бет алуу
 • Автор Артыкбаева Г. Э., Данилова Н. Г., Казакова Н. О., Матохина Т. А., Насырова А. Р., Низовская И. А., Орусбаева Д. Н., Тентиева А. Ж., Умаралиева Г. К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 136
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Как связана жизнь людей с окружающей средой?
 • Автор А. Р. Насырова, Т. А. Матохина
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 72
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2022
Алиппе
 • Автор Б. Кубаталиева, А. Абыканова, М. Асаналиева.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 112
 • Басмакана 2016
Асбест в Кыргызстане
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 5
 • Басмакана
Коопсуз мектеп — Маалыматтык вестник(кыр)
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 28
 • Басмакана