Окуу материалдары

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Дүйнө элдери эмнеси менен окшош жана эмнеси менен айырмалуу?
 • Автор Г. Э. Артыкбаева, Д. Н. Орусбаева, И. А. Низовская
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 60
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Маалымат менин жашоомо кандай таасир тийгизет?
 • Автор Данилова Н. Г., Матохина Т. А.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Как информация влияет на мою жизнь?
 • Автор Н. Г. Данило- ва, Т. А. Матохина;
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021