Окуу материалдары

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Коопсуз мектеп — Маалыматтык вестник(кыр)
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 28
 • Басмакана
Энергия курчап турган чөйрө
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 191
 • Басмакана
Информатика 5 класс. Методическое пособие для учителей
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 80
 • Басмакана
Забони англисй. Синфи 3. Дастури методй барои китоби дарсии
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 72
 • Басмакана
Климаттык кутуча
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 260
 • Басмакана
Климатическая шкатулка
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 267
 • Басмакана
Изменение климата и здоровье
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 187
 • Басмакана
Птицы индикаторы
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 90
 • Басмакана
Кыргыз тилинин жаңы алфавити жана орфографиясы. Фрунзе — 1940г.
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 17
 • Басмакана
Математика 5 класс Методическое пособие для учителей .
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 128
 • Басмакана
Безопасная школа — Информационный вестник
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 28
 • Басмакана
Тасвирий-бадиий мехнат 5-синф. Укитувчилар учун методик кулланма
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 80
 • Басмакана
Энергия и окружающая среда
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 190
 • Басмакана