Окуу материалдары

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Инглиз тили. Узбек тилидаги мактабларнинг укитувчилари учун
 • Автор Н.Э. Цуканова, А.Г. Фатнева, Г.Д. Назарбекова
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 88
 • Басмакана Аркус 2018
Билим берүү аркылуу туруктуу өнүгүүгө бет алуу
 • Автор Артыкбаева Г. Э., Данилова Н. Г., Казакова Н. О., Матохина Т. А., Насырова А. Р., Низовская И. А., Орусбаева Д. Н., Тентиева А. Ж., Умаралиева Г. К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 136
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Климатическая шкатулка
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 267
 • Басмакана
Энергия курчап турган чөйрө
 • Автор
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 191
 • Басмакана
Маалымат менин жашоомо кандай таасир тийгизет?
 • Автор Данилова Н. Г., Матохина Т. А.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Как информация влияет на мою жизнь?
 • Автор Н. Г. Данило- ва, Т. А. Матохина;
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Как мои привычки влияют на здоровье?
 • Автор Н. О. Казакова, Г. К. Умаралиева, И. А. Низовская
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021