Окуу материалдары

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Биз коомдоштук жана дүйнө менен кандай байланыштабыз?
 • Автор А. Ж.ТТентиева, Г. Э. Артыкбаева, И. А. Низовская
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 56
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Как мы связаны с сообществом и миром?
 • Автор А. Ж. Тентиева, Г. Э. Артыкбаева, И. А. Низовская
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
На пути к устойчивому развитию через образование
 • Автор Артыкбаева Г. Э., Данилова Н. Г., Казакова Н. О., Матохина Т. А., Насырова А. Р., Низовская И. А., Орусбаева Д. Н., Тентиева А. Ж., Умаралиева Г. К.
 • Тили Орус тили
 • Версия 1
 • Бет 129
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021