Өзбек тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Узбек тили 8 класс
 • Автор А.Нурмонов, С. Холтураев, М.Мирзохидова, Д. Абдуллаева
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 116
 • Басмакана ЦПУ 2012
Кыргыз адабияты (хрестомантия окуулук)
 • Автор Момуналиев С
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 117
 • Басмакана 2012
Химия 9 кл
 • Автор К. Сулайманов, Б. Кособаева
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 91
 • Басмакана 2015
Информатика 9 класс
 • Автор Орускулов Т.Р, Касымалиев М.У
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 99
 • Басмакана 0
Кыргыз адабияты
 • Автор Момуналиев С., Акматов К
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 186
 • Басмакана 2014
Фукаролик ва давлатни бошкаришга катнашиш
 • Автор Пилон Ж
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 81
 • Басмакана Кыргызстан 2004
Узбек адабиёти
 • Автор Махсумхонов С., Турсунов Р., Юлдашев М.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 326
 • Басмакана Принт экспресс 2014
Узбек тили
 • Автор А.Нурмонов, С. Холтураев, М.Мирзохидова, Д. Абдуллаева
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 356
 • Басмакана Принт экспресс 2014
Кыргыз тили
 • Автор Исаков Б
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 450
 • Басмакана Билим компьютер 2012
умумий химия 11
 • Автор
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 126
 • Басмакана V.R.S Company 10
Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери
 • Автор Ч.Ж.Жумакадырова
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 115
 • Басмакана 0
кыргыз тили 1 класс
 • Автор Буйлякеева Р.К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 42
 • Басмакана Кутаалам 2016
Ватаншунослик 1 класс
 • Автор Мамбетова З., Архипова Т.,
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 64
 • Басмакана Кутаалам 2011
Кыргыз тили жана окуу 1-бөлүм
 • Автор Кенчиева Ч
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 52
 • Басмакана ОсОО «Альмерия» 2013
Кыргыз тили жана окуу 2-бөлүм
 • Автор Кенчиева Ч
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 59
 • Басмакана ОсОО «Альмерия» 2013