Өзбек тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Геометрия 10-11
 • Автор Бекбоев И.Б., Мкртчян С.Ш., Ибраева Н.И
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 102
 • Басмакана Aditi 2017
Тасвирий-бадиий мехнат
 • Автор Д. Акматов, А. Багдасарян
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 68
 • Басмакана Билим-компьютер 2012
Кыргыз тили жана окуу 1-бөлүм
 • Автор Кенчиева Ч
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 52
 • Басмакана ОсОО «Альмерия» 2013
Узбек адабиёти
 • Автор Исманова А.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 174
 • Басмакана 0
Кыргыз тили
 • Автор Кадырова А., Назаров А.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 164
 • Басмакана "Альмерия" 2007
Кыргыз адабияты
 • Автор Мусаев А., Усоналиев Т.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 90
 • Басмакана инсанат 2012
Кыргыз тили
 • Автор Н. Жусупбеков, А. Оморова, Г. Чепекова
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 160
 • Басмакана "Аркуc" 2018
Информатика
 • Автор Орускулов Т.Р, Касымалиев М.У
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 384
 • Басмакана Билим компьютер 2015
Физика
 • Автор Токтогулов С.Т
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 178
 • Басмакана Инсанат 2012
Химия 9 кл
 • Автор К. Сулайманов, Б. Кособаева
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 91
 • Басмакана 2015
физика 8 класс
 • Автор Мамбетакунов Э.М
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 126
 • Басмакана Инсанат 2016
Кыргыз адабияты
 • Автор Момуналиев С., Акматов К
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 186
 • Басмакана 2014
Алгебра ва анализ асослари
 • Автор Саламатов Ж., Жураев М., Аманкулов Т
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 108
 • Басмакана KIRLend 2017
Русский язык 1 класс
 • Автор Кульбаева Г.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 33
 • Басмакана Азиатский банк развития 2011