Өзбек тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

информатика
 • Автор Орускулов Т.Р, Касымалиев М.У
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 99
 • Басмакана Билим компьютер 2015
Информатика 7-9 класс
 • Автор Т. Р. Орусқулов, М. У. Қосималиев, А. А. Кузнетсов, Л. Л. Босова
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 383
 • Басмакана 0
Узбек адабиёти
 • Автор Махсумханов С., Турсунов Р., Эргешова М
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 328
 • Басмакана 2014
Геометрия 10-11
 • Автор Бекбоев И.Б., Мкртчян С.Ш., Ибраева Н.И
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 102
 • Басмакана Aditi 2017
алгебра жана анализдин башталышы
 • Автор Саламатов Ж., Жураев М., Аманкулов Т
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 108
 • Басмакана Билим компьютер 2017
кыргыз тили 1 класс
 • Автор Буйлякеева Р.К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 42
 • Басмакана Кутаалам 2016
Мусика
 • Автор М. Касей, К. Шомбетова, А. Шакирова
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 100
 • Басмакана Билим-компьютер 2012
Тасвирий-бадиий мехнат
 • Автор Д. Акматов, А. Багдасарян
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 76
 • Басмакана Билим-компьютер 2014
информатика
 • Автор Орускулов Т.Р, Касымалиев М.У
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 99
 • Басмакана Билим-компьютер 2015
Фукаролик ва давлатни бошкаришга катнашиш
 • Автор Пилон Ж
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 81
 • Басмакана Кыргызстан 2004
Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери
 • Автор Ч.Ж.Жумакадырова
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 115
 • Басмакана 0
Кыргыз тили жана окуу 1-бөлүм
 • Автор Кенчиева Ч
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 52
 • Басмакана ОсОО «Альмерия» 2013
Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери 3-класс
 • Автор Ч.Ж.Жумакадырова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 115
 • Басмакана 0
Узбек адабиёти
 • Автор Махсумхонов С., Турсунов Р., Юлдашев М.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 326
 • Басмакана Принт экспресс 2014