Өзбек тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

физика 8 класс
 • Автор Мамбетакунов Э.М
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 126
 • Басмакана Инсанат 2016
Узбек тили
 • Автор А.Нурмонов, С. Холтураев, М.Мирзохидова, Д. Абдуллаева
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 178
 • Басмакана Принт экспресс 2014
Кыргыз тили
 • Автор З. Тагаева
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 93
 • Басмакана Учкун 1012
ИНСОН ва ЖАМИЯТ
 • Автор О. Ж. ОСМОНОВ, Ш. К. КЕРИМОВА, О. Б. СААЛАЕВ
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 128
 • Басмакана "Билим-компьютер" 2018
Информатика
 • Автор Орускулов Т.Р, Касымалиев М.У
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 384
 • Басмакана Билим компьютер 2015
Кыргыз адабияты (хрестомантия окуулук)
 • Автор Момуналиев С
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 117
 • Басмакана 2012
Кыргыз тили
 • Автор Акматова А.А
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 204
 • Басмакана 2014
Тасвирий-бадиий мехнат
 • Автор Д. Акматов, А. Багдасарян
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 68
 • Басмакана Билим-компьютер 2012
Узбек тили
 • Автор П.Кодиров, Д. Сайдуллаева
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 142
 • Басмакана KIRLand 2013
Кыргыз тили
 • Автор Н. Жусупбеков, А. Оморова, Г. Чепекова
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 160
 • Басмакана "Аркуc" 2018
Кыргыз адабияты
 • Автор Момуналиев С.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 222
 • Басмакана 2012
Кыргызстандын физикалык географиясы 8-9 класс
 • Автор А. О. Осмонов
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 223
 • Басмакана Инсанат 2004
Энг янги тарих
 • Автор Т. Омурзакова
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 153
 • Басмакана 2017
Кыргыз тили
 • Автор Абдувалиева Б., Жороев Т
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 126
 • Басмакана 2012
Геометрия 10-11
 • Автор Бекбоев И.Б, Бөрүбаев А.А., Айылчиев А.А
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 102
 • Басмакана KIRLend 2017