Өзбек тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Кыргыз адабияты 6 класс
 • Автор С.Момуналиев
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 86
 • Басмакана «Учкун» ААК 2008
"Диндердин өнүгүү тарыхы" предмети боюнча мугалимдер үчүн усулдук колдонмо
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 64
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
Узбек тили
 • Автор А.Нурмонов, С. Холтураев, М.Мирзохидова, Д. Абдуллаева
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 178
 • Басмакана Принт экспресс 2014
Турмуш-тиричилик коопсуздугунун негиздери
 • Автор Ч.Ж.Жумакадырова
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 115
 • Басмакана 0
Русский язык 1 класс
 • Автор Кульбаева Г.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 33
 • Басмакана Азиатский банк развития 2011
Узбек тили
 • Автор П.Кодиров, Д. Сайдуллаева
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 142
 • Басмакана KIRLand 2013
Узбек адабиёти
 • Автор Исманова А.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 174
 • Басмакана 0
информатика
 • Автор Орускулов Т.Р, Касымалиев М.У
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 99
 • Басмакана Билим-компьютер 2015
Кыргыз тили
 • Автор Абдувалиева Б., Жороев Т
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 126
 • Басмакана 2012
физика 8 класс
 • Автор Мамбетакунов Э.М
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 126
 • Басмакана Инсанат 2016
"Диндердин өнүгүү тарыхы"
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 128
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
Геометрия 10-11
 • Автор Бекбоев И.Б, Бөрүбаев А.А., Айылчиев А.А
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 102
 • Басмакана KIRLend 2017
Кыргыз тили
 • Автор З. Тагаева
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 93
 • Басмакана Учкун 1012
Биология умумий
 • Автор А.М. Махмадзиёев, С.Х. Савлатов, С.С. Султонов
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 152
 • Басмакана 2015
Тасвирий-бадиий мехнат
 • Автор Д. Акматов, А. Багдасарян
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 68
 • Басмакана Билим-компьютер 2012