Өзбек тилдүү мектептерге окуу китептери

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Узбек тили
 • Автор А.Нурмонов, М.Мирзахидова, Г.Абдуллаева
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 250
 • Басмакана Учкун 2012
Биология. 6-синф
 • Автор Субанова М.С., Ботбаева М.М., Жамангулова М.Г.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 200
 • Басмакана Билим-компьютер 2018
Тасвирий-бадиий мехнат. 5-синф
 • Автор Д. Акматов, А.Орозбаев
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 88
 • Басмакана Билим-компьютер 2018
Кыргыз адабияты
 • Автор Момуналиев С., Акматов К
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 186
 • Басмакана 2014
Киргизистон ва дунё тарихи
 • Автор Осмонов О.Ж., Керимова Ш.К., Жиргалбекова Г.К.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 196
 • Басмакана Билим-компьютер 2018
Технология 6-синф
 • Автор Автор Ч.Т. Мамбеталиев, Ж.Н. Сулайманова, Д.А. Акматов, А.С. Келгенбаев
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 144
 • Басмакана Билим-компьютер 2018
Адабий укиш 2 класс
 • Автор Исманова А.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 87
 • Басмакана ЦПУ 2013
Энг янги тарих
 • Автор Т. Омурзакова
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 153
 • Басмакана 2017
Узбек тили 2 класс
 • Автор П.Кодиров, Д. Сайдуллаева
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 53
 • Басмакана ЦПУ 2013
ИНСОН ва ЖАМИЯТ
 • Автор О. Ж. ОСМОНОВ, Ш. К. КЕРИМОВА, О. Б. СААЛАЕВ
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 128
 • Басмакана "Билим-компьютер" 2018
Информатика 6-синф
 • Автор Орускулов Т.Р., Касымалиев М.У., Кузнецов А.А., Босова Л.Л.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 168
 • Басмакана Билим-компьютер 2018
Кыргыз адабияты 5 класс
 • Автор С.Момуналиев
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 75
 • Басмакана «Учкун» ААК 2004
Кыргыз адабияты 6 класс
 • Автор С.Момуналиев
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 86
 • Басмакана «Учкун» ААК 2008
Кыргыз адабияты
 • Автор Мусаев А., Усоналиев Т.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 90
 • Басмакана инсанат 2012
Кыргызстандын физикалык географиясы 8-9 класс
 • Автор А. О. Осмонов
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 223
 • Басмакана Инсанат 2004