Китепкана

Категориялар

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

Тасвирии-батиий мехнат 4 класс
 • Автор Акматов Д.А., Багдасарян А.А.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 38
 • Басмакана Билим-компьютер 2015
Тасвирий-Бадиий мехнат 4 класс
 • Автор Акматов Д.А., Багдасарян А.А.
 • Тили Өзбек тили
 • Версия
 • Бет 38
 • Басмакана Билим-компьютер 2015
Изобразительно-художественное творчество 3 класс
 • Автор Акматов Д.А., Багдасарян А.А.
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 39
 • Басмакана 0
Көркөм өнөр
 • Автор Акматов Д.А., Багдасарян А.А.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 77
 • Басмакана Билим компьютер 2015
Көркөм өнөр
 • Автор Акматов Д.А., Багдасарян А.А.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 65
 • Басмакана Билим компьютер 2012
ИХТ
 • Автор Акматов Д.А., Багдасарян А.А.
 • Тили Орус тили
 • Версия
 • Бет 33
 • Басмакана "Билимкана", "Зангак*97" 2012