Китепкана

Категориялар

Издөө

Тилдер

Авторлор

Жанрлар

Тегдер

"Диндердин өнүгүү тарыхы"
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 128
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
"Диндердин өнүгүү тарыхы" предмети боюнча мугалимдер үчүн усулдук колдонмо
 • Автор Доталиев А. К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 64
 • Басмакана Полиграфбумресурсы 0
Адамдардын жашоосу айлана-чөйрө менен кандай байланышкан?
 • Автор Насырова А. Р., Матохина Т. А.;
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 68
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Маалымат менин жашоомо кандай таасир тийгизет?
 • Автор Данилова Н. Г., Матохина Т. А.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 52
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Дүйнө элдери эмнеси менен окшош жана эмнеси менен айырмалуу?
 • Автор Г. Э. Артыкбаева, Д. Н. Орусбаева, И. А. Низовская
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 60
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Биз коомдоштук жана дүйнө менен кандай байланыштабыз?
 • Автор А. Ж.ТТентиева, Г. Э. Артыкбаева, И. А. Низовская
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия 1
 • Бет 56
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Билим берүү аркылуу туруктуу өнүгүүгө бет алуу
 • Автор Артыкбаева Г. Э., Данилова Н. Г., Казакова Н. О., Матохина Т. А., Насырова А. Р., Низовская И. А., Орусбаева Д. Н., Тентиева А. Ж., Умаралиева Г. К.
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 136
 • Басмакана Бюро ЮНЕСКО в Алматы, Казахстан 2021
Эң баалуу кесип-Кыргыз тилинде-4.2
 • Автор Асель Жакыпбекова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 14
 • Басмакана 0
Энергиянын табигый булактары-Кыргыз тилинде-4.2
 • Автор Назгүл Кулматова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 18
 • Басмакана 0
Фибоначчи сан тизмеги-Кыргыз тилинде-4.2
 • Автор Шонали Чиниах
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 27
 • Басмакана 0
Уюлдук жаркыроо-Кыргыз тилинде-4.2
 • Автор Алла Пятибратова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 30
 • Басмакана 0
Уюк сигналдын саякаты-Кыргыз тилинде-4.2
 • Автор Самидха Гунджал
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 24
 • Басмакана 0
Улуу Кытай сепили-Кыргыз тилинде-4.2
 • Автор Асель Жакыпбекова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 18
 • Басмакана 0
Тропикалык токой-Кыргыз тилинде-4.2
 • Автор Назгүл Кулматова
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 22
 • Басмакана 0
Тропикалык жемиштер-Кыргыз тилинде-4.2
 • Автор Мира Кокоева
 • Тили Кыргыз тили
 • Версия
 • Бет 22
 • Басмакана 0