Балдар жана гаджеттер

Заманбап балдар медиа менен интернет алардын дүйнө таанымынын ажырагыс бөлүгүнө айланган дүйнөдө төрөлүп жана чоңоюп жатышат. Көптөгөн ата-энелер балдарын азыркы дүйнөнүн табитиндеги жашоого даярдап, бар болгон мүмкүнчүлүктөрдөн натыйжалуу жана коопсуз пайдаланууну үйрөтүүгө кызыктар. Балдардын электрондук каражаттарды пайдалануусу боюнча көп маселелер менен талаш суроолор жаралат. Бул китепте автор төмөнкү суроолордун үстүндө ой калчаган: Үй-бүлөдө гаджеттер баары бир боло турганын эске алуу менен баланын саламаттыгына жана бакубаттыгына кантип кам көрүү керек? Бала интернетте өзүн коопсуз жана эркин сезиши үчүн ата-энелер эмнелерди билиши керек? Китеп ата-энелерге, мугалимдерге жана жалпы эле мадиасабаттуулук темасына кызыккан бардык окурмандарга арналган

Окшош китептер